Category Archives: Kompyuterlar haqida

Kompyuterning yaratilish tarixi…

Xozirgi vaqtda inson xayotiga Komp`yuter jadal kirib kelmoqda. Komp`yuter ish yuritishni osonlashtiradi, yangi xujjatlar va xar xil matnlarni tez va sifatli tayyorlash va taxlil qilish, telefon aloqa orqali axborotlar bilan almashish, murakkab xisob kitoblarni tez bajarish va ishlab chiqarish jarayonini osonlashtiradi. YAkin kelajakda Komp`yutersiz xayotimizni tasavvur qilib bulmaydi. SHuning uchun xar bir kishiga tushunarli bulgan kichik xajmdagi bilimlar juda kerak bo’ladi. Continue reading Kompyuterning yaratilish tarixi…